Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
İşbu sözleşme kapsamında, BE THERAPIST YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (“Be Therapist”) ’ne ait https://www.selfweller.com/ alan adlı internet sitesi ve Selfweller mobil uygulaması (“Platform”) sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin açıklanması ile kullanım koşulları ve Kişisel Verilerin Saklanmasına ilişkin gizlilik politikasına dair bilgiler açıklanmaktadır. Be Therapist ile kullanıcılar aşağıda belirtilen hususlar hakkında tam bir anlaşmaya varmışlardır.

1.    TARAFLAR
İşbu kullanıcı sözleşmesi, (“Sözleşme”), Be Therapist Yazılım Anonim Şirketi ile Kullanıcıları arasında akdedilmiştir. Web Sitesi ve Mobil Uygulama, kullanıcılarının işbu sözleşme şartlarının kabulü doğrultusunda kullanıma sunulmuştur.
Be Therapist Yazılım Anonim Şirketi (VKN: 1601779578)
Adres: İTOB OSB Mahallesi, 10032. Sokak No:2 Menderes / İZMİR

2.    TANIMLAR

Geliştirici        Be Therapist Yazılım Anonim Şirketi.

Kullanıcı    Platform’u Ziyaretçi veya üye sıfatıyla kullanan tüm kişiler anlamına gelecektir.

Üye    Platform’a hizmet alma saikiyle erişen, işbu Sözleşme doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak Platform üzerinden kullanıcı sıfatıyla terapi alma işlemini gerçekleştirebilen kişi anlamına gelecektir.

Ziyaretçi    Platformda üye olmaksızın dolaşım gerçekleştirebilen fakat sunulan hizmetlerden yararlanamayan tüm kişiler anlamına gelecektir.

Platform    Kullanıcıların hizmet alma saikiyle eriştiği, danışan bilgi formunun doldurularak bireysel seans videolarının oluşturulduğu web sitesi ve mobil uygulamayı kapsayan Platform anlamına gelecektir.
KVKK    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelecektir.

Sözleşme    İster basılı halde ister Be Therapist Platformu’nda elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve tüm ekleri anlamına gelecektir.
TKHK    6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamına gelecektir.
TTK    6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamına gelecektir.
Tüketici    TKHK’nin 3. maddesi uyarınca, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.

3.    AMAÇ VE KONU
İşbu Sözleşme, Platform’ da belirtilen hizmetlerden yararlanma koşulları, Be Therapist tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü geliştirme ve değişiklikleri, kullanıcıların Platformu yararlanırken uyması gereken kurallar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4.    BE THERAPIST YAZILIM A.Ş.’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.    Be Therapist, kaliteli ve faydalı içerikler yayınlamak için her zaman gereken özeni ve duyarlılığı gösterecektir.

4.2.    Be Therapist, Platform’da sunulmakta olan hizmetlerin, kullanıcıların beklentilerini karşılayacağına, tedavi edici nitelikte olduğuna ve/veya kullanıcılara faydalı olacağına dair Kullanıcılara herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. İşbu sebeple Platform üzerinden verilen hizmetler sebebiyle karşılaşılabilecek, oluşabilecek ve/veya dolaylı olarak etki edebilecek herhangi bir olumsuz durum halinde Be Therapist herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar işbu durumu kesin olarak peşinen kabul etmiştir.

4.3.    Be Therapist tarafından Platformda sunulmakta olan içeriklerin hiçbiri, gerçek bir psikoterapi sürecinin ve/veya herhangi bir psikolojik müdahalenin yerini tutmamaktadır. Kullanıcılar süreç hakkında işbu Sözleşme ile bilgilendirilmiş olup, bilmediklerini ileri süremezler.

4.4.    Be Therapist tarafından Platformda sunulmakta olan tüm içerikler, dünyada uzun süredir kullanılan self terapi kitap, podcast, sesli kitaplarının bir benzeri olup, kullanıcılara bu alanlarda detaylı bir farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Platform içerisindeki seanslar bir psikoterapi seansı değil, yalnızca Kullanıcılara farkındalık kazandırmayı amaçlayan bir eğitim bölümleri/seanslarıdır.

 

4.5.    Be Therapist, Platform’da sunduğu hizmetler ile kullanıcılara yönelik hiçbir hastalığı, bozukluğu veyahut rahatsızlığı tedavi etme, iyileştirme veya hastalık teşhis etme amacı gütmediğini işbu Sözleşme ile açıkça bildirmektedir.

4.6.    Platform’un tek hak sahibi Be Therapist Yazılım Anonim Şirketi’dir. İşbu Platform üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Be Therapist’e ait olup; Be Therapist, önceden herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın, işbu Sözleşme şartları da dahil olmak üzere web sitesi, mobil uygulama ve uzantılarının kapsamını ve kullanım koşullarını dilediği zamanda değiştirebilir.

4.7.    Platform içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ile yazı, fotoğraf, video, ses kaydı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün ürünlerin ve hizmetlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları yalnızca Be Therapist’e ve/veya Be Therapist’in onay verdiği üçüncü kişilere aittir. Be Therapist yazılı olarak onay vermedikçe Platform’da yer alan ürün ve hizmetler hiçbir şekilde kullanılamaz. Bu ürün ve hizmetlerin amacı her ne olursa olsun; kopya edilmeleri, yeniden üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları yasaktır. Ayrıca, Platform’da yer alan fotoğraflar, video görüntüleri, ses kayıtları, yazılar ve diğer yazılı ve görsel materyaller, Be Therapist’in izni olmadan hiçbir şekilde başka bir web sitesinde ve/veya herhangi bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle paylaşılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz. Kullanıcı, bahsi geçen haklarla ilgili olarak hiçbir şekilde izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.

4.8.    Be Therapist tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme ‘yi, kuralları ve Platform’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


4.9.    Kullanıcı, üye kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Okudum, anladım ve  kabul ediyorum.” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer ve kullanıcılar, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan; kullanıma ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan bütün beyanları ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş bulunmaktadır.

4.10.    Be Therapist, Platform’un amacı ve niteliğine aykırı düşecek şekilde üyelik başvurusu yapanların üyelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar. Şüpheye mahal vermemek adına, Be Therapist’in üyelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’ de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır; ancak ilgili kullanıcının bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Be Therapist’in ilgili kişinin üyelik hesabını askıya alma ya da silme hakkı saklıdır.

4.11.    Be Therapist, herhangi bir zamanda web sitesi ve mobil uygulamaya erişimi, kısacası Platform’un çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Platform’da teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Platform’un kullanımını kısmen veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Be Therapist’in, kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.12.    Be Therapist, Platform’un içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, hesap türlerini, üyeliğin kullanımına yönelik kuralları, ödeme yöntemlerini, Ödeme Sistemi’ni ve sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Be Therapist halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir. Be Therapist, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir. Ücretsiz kullanılan hizmetlerin ücretli hale getirilerek kullanıcılara sunulmasından önce, kullanıcılardan bu hususta bir onay alınacaktır.

4.13.    Be Therapist, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep edilmesi halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama, bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

5.    ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.    Üye kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında işbu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer ve kullanıcılar, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan; kullanıma, ürünlere ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan tüm beyanları ve bu beyanlara uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul etmiş bulunmaktadır.

5.2.    Be Therapist Platform’una üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da yer alan üyelik formunu doldurması, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul ederek aşağıdaki bilgileri Be Therapist Platform’una iletmesiyle hesap oluşturma aşaması tamamlanmaktadır;
-    ad soyadı,
-    elektronik posta adresi,
-    kullanıcı şifresi,
-    cinsiyet ve
-    telefon numarası (birlikte “Hesap Oluşturma Bilgileri” olarak anılacaklardır).

5.3.    Üye, Platformdaki hizmetlerden faydalanmaya başlamakla işbu sözleşmedeki tüm şartları kabul etmiş sayılacaktır. Üye sonradan bu kuralların beklenmedik veya kabul edilemez oldukları iddiasını ileri süremez.

5.4.    Üye, üye kayıt formunda yer alan bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği Be Therapist’e bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olup olmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5.    Üye, Be Therapist tarafından Platform’da verilen içeriklerin, ürünlerin ve hizmetlerin telif haklarının Be Therapist’e ait olduğunu, bu hizmetleri sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6.    Üye, web sitesi ve mobil uygulamanın kısacası Platform’un kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul ve taahhüt eder.

5.7.    Üyelik hesabına giriş için kullanılan şifrenin unutulması halinde üye, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine parola sıfırlama seçeneği gönderilmesini talep edebilecektir.

5.8.    Üye, Platform üzerinden hizmet alma aşamasında Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeme yapmayı kabul etmiş sayılır. Üye Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştireceği işlemler esnasında işbu Sözleşme kapsamında kartından çekilecek tüm meblağlar açısından Ödeme Sistemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacak ve üyenin Ödeme Sistemi ile ilgili tüm hak ve yükümlülükleri söz konusu sözleşme hükümleri kapsamında belirlenecektir. Üye, Ödeme Sistemi üzerinden ödeme yaparken banka/kredi kartı bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür.

5.9.    Kullanıcı, web sitesinden yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Be Therapist’in web sitesi ve mobil uygulaması ile ilgili olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder.

5.10.    Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin Platform’un kullanımı için hazırlanmış yegâne Sözleşme olduğunu ve Platform’u kullanmaya başlamakla işbu Sözleşme’yi kabul ederek geçerli bir akdi ilişki içerisine girmeyi zımnen kabul etmiş olduğunu, bu sebeple işbu Sözleşmenin elektronik ortamda akdedilmiş olduğundan bahisle geçersiz olduğunu ileri sürmeyeceğini ve bu nedenle Sözleşme’yi kabul beyanı açık olmasa dahi bu şartların geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11.    Be Therapist Platform’u üzerinde kullanım koşullarını manipüle eden, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte üyelik oluşturulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Be Therapist, ilgili profili askıya almaya veya ilgili profilin ilişkili olduğu üyelik hesabını silmeye yetkilidir.

6.    TELİF HAKLARI

6.1.    Platform’da yer alan her türlü videonun, ses kaydının ve sair hizmet ve yazılımların telif hakkı bizzat Be Therapist ve/veya Be Therapist’in gösterdiği kişilere ve kurumlara aittir. Kullanıcılar Be Therapist’ten alınmış yazılı izni olmadan bu içerikleri herhangi bir yolla çoğaltıp dağıtamazlar.

6.2.    Platform’da görülebilecek her türlü mal ve hizmet markaları ile logolar sahiplerine aittir ve önceden onlardan izin alınmadıkça kullanılamaz.

7.    SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1.    Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.

7.2.    Be Therapist, kullanıcının işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmesi durumunda, Platform’dan yararlanma hakkını başkaca hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir.

7.3.    Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi halinde, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olduğunu ve aykırı davranışları nedeniyle Be Therapist’in üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kaldığı, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Be Therapist’in rücu hakkı olduğunu ve rücu durumunda bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.    GİZLİLİK İLKESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1.    Be Therapist, kullanıcıların kişisel verileri ile ilgili olarak web sitesine aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının kullanıcılar için önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Be Therapist, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır. Be Therapist, kullanıcılarına ait bilgileri yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

8.2.    Be Therapist, kullanıcılar tarafından açıklanmış olan her türlü veriyi korumak için elinden gelen her türlü tedbiri alacaktır. Tüm bu tedbirlerin alınmasına rağmen kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda kullanıcı Be Therapist’ den herhangi tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.3.    Be Therapist tarafından sunulan hizmetler dolayısıyla işlenmekte olan kullanıcılara ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Be Therapist Platform’u üzerinden erişilebilecek olan Be Therapist Üye Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendisine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce üye, Platform’da yer alan Üye Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmaktadır.

8.4.    Taraflar işbu Sözleşme’nin ifası sırasında, birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamayacaklarını ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa dikkat etmeleri için ellerinden gelen tüm önlemleri alacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.
8.5.    Kullanıcı, web sitesine üye olurken “Kullanıcı Sözleşmesi’ni” onaylamak suretiyle, üyelik sonrası web sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Be Therapist ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası ve benzeri gibi kişisel verilerinin KVKK’da belirlenmiş olan esaslar uyarınca işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
8.6.    Kişisel verilerin işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması kullanıcı ile Be Therapist arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Be Therapist tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve web sitesi ile sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilecektir.

9.    ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1.    Kullanıcı, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda Be Therapist’in defter kayıtlarıyla, elektronik ortamda tutulan her türlü kaydının, bilgisayar kayıtlarının HMK kapsamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliği taşıdığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.     SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

10.1.    İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması, Sözleşme’nin geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine, geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olan ortadan kalkan hükme en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirilmiş kabul edileceği konusunda mutabıktırlar.


11.     UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

11.1.    İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca yorumlanacak ve uygulanacaktır. İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması hakkındaki uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.


12.    TEBLİGAT

12.1.    Tarafların yukarıda sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilmiş oldukları ve kullanıcıların kayıt formunu doldururken belirtmiş oldukları adresler yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliklerinin Be Therapist’e yazılı olarak bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

12.2.    İşbu Sözleşme uyarınca Be Therapist’e yapılacak olan bildirimler (istek, dilek, şikâyet ve görüş dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) +90 (232) 700 22 23 telefon numaralı çağrı merkezi veya [email protected] üzerinden elektronik posta gönderilerek gerçekleştirilecektir.

Kullanıcı, işbu sözleşmenin içeriğinde yer alan maddelerin tamamını okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, üye kayıt onayını yaptığı andan itibaren (kutucuğu işaretlemek suretiyle) işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.