Kurumlar İçin Selfweller
Çözümleri

Birey İyi oluşundan, kurum iyi oluşuna; Bilimsel, Ölçülebilir ve Erişebilir Bir Çözüm

Kurumsal Çözümler
Selfweller Nedir?

Ruh Sağlığı uzmanları tarafından, psikoloji bilimini temel alarak hazırlanmış Yapay Zeka Destekli bir “Kendi Kendine Yardım” uygulamasıdır.

  • İçerisindeki; kişiselleştirilebilir, sesli “Self Terapi Seansları” ile bireylerin sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmeyi
  • Ücretsiz “Self Deneyim Etkinlikleri” ile farkındalıklarını arttırmayı
  • Nitelikli bilgiye daha düşük bir maliyetle, diledikleri yerde ve zamanda, mahremiyete özen göstererek, bilimsel çerçeveden ulaşmalarını amaçlar.

selfweller Nasıl Çalışır?

Sade ve anlaşılır kullanımıyla; çözüm birkaç dokunuş uzağında

01
02
03
04
05

Deneyimlemek istediğin Self Terapiyi Seç

image

Soruları Cevapla, Kendini Tanıt,

image

Sana Özel Hazırlanan Seanslarını 7/24 istediğin yerde dinle

image

İnteraktif Görev ve Etkinlikleri Uygula

image

Ücretsiz self deneyim içerikleriyle farkındalığını arttır.

image
Kurumsal İyi Oluşun Önündeki Sorunlar
Mutsuzluk Döngüsü

Evden işe, işten eve uzayan psikolojik sorunlar

Mahremiyet

Çalışanların mahremiyet endişeleri

Ön yargılar

Psikolojik desteğe Karşı Olumsuz Ön yargılar

Erişim Sorunları

Hizmetlere mesai saatleri dışında ulaşamama

Ölçülemeyen sonuçlar

Değişimin metriklerle desteklenememesi

Departman ayrımı

Hizmetlerin her departmana ulaşamaması

Gönülsüz katılımlar

İhtiyaç dışı eğitimlere Yetersiz Katılım

Bütçe yükü

Yüksek organizasyon ve bütçe yükü

Mutsuzluk Döngüsü

Evden işe, işten eve uzayan psikolojik sorunlar

Mahremiyet

Çalışanların mahremiyet endişeleri

Ön yargılar

Psikolojik desteğe Karşı Olumsuz Ön yargılar

Erişim Sorunları

Hizmetlere mesai saatleri dışında ulaşamama

Ölçülemeyen sonuçlar

Değişimin metriklerle desteklenememesi

Departman ayrımı

Hizmetlerin her departmana ulaşamaması

Gönülsüz katılımlar

İhtiyaç dışı eğitimlere Yetersiz Katılım

Bütçe yükü

Yüksek organizasyon ve bütçe yükü

Zengin İçerik
  • 12 Farklı Terapi
  • 80+ Seans
  • 40+ BDT Etkinliği
  • 30+ Farkındalık İçeriği
Selfweller Kurumsal Çözümleri
Adil Erişim

Üretimden yönetime, tüm çalışanlara mental destek

Mahremiyete Saygı

Kişisel veriler anonimleştirilir ve paylaşılmaz

Yüksek Aidiyet

İyi oluşla birlikte artan çalışan aidiyeti

Beceri Artışı

Üretkenlik, problem çözme becerilerinde ölçülebilir bir artış

Pozitif İletişim

Departmanlar arası daha İyi bir iletişim ve ekip çalışması

İyi bir şirket repütasyonu

Daha az İşten ayrılma oranları, daha düşük işe alım maliyetleri

Sorunlarda Azalma

İş kazaları, dikkatsizlik, tükenmişlik, devamsızlık gibi sorunlarda azalma

Ölçüm ve raporlama

“Kurum İyi Oluş Raporları” İle kurumun psikolojik haritasını görebilme

Adil Erişim

Üretimden yönetime, tüm çalışanlara mental destek

Mahremiyete Saygı

Kişisel veriler anonimleştirilir ve paylaşılmaz

Yüksek Aidiyet

İyi oluşla birlikte artan çalışan aidiyeti

Beceri Artışı

Üretkenlik, problem çözme becerilerinde ölçülebilir bir artış

Pozitif İletişim

Departmanlar arası daha İyi bir iletişim ve ekip çalışması

İyi bir şirket repütasyonu

Daha az İşten ayrılma oranları, daha düşük işe alım maliyetleri

Sorunlarda Azalma

İş kazaları, dikkatsizlik, tükenmişlik, devamsızlık gibi sorunlarda azalma

Ölçüm ve raporlama

“Kurum İyi Oluş Raporları” İle kurumun psikolojik haritasını görebilme

Uçtan Uca İyi Oluş Yolculuğumuz

Tüm Çalışanlara Erişim Verilir

Çalışanlara farkındalık çalışması yapılarak kullanım teşvik edilir

Kullanım verileri üçer aylık periyotlarla anonim olarak kurumla paylaşılır

Yıllık İyi oluş raporları ve değişim oranları kuruma sunulur

İş ve Örgüt Psikologlarınca Kurum İhtiyacına yönelik yüz yüze eğitimler Planlanır

Anketlerle ihtiyaç duyulan eğitimler belirlenir

Anketlerle ihtiyaç duyulan eğitimler belirlenir

İş ve Örgüt Psikologlarınca Kurum İhtiyacına yönelik yüz yüze eğitimler Planlanır

Yıllık İyi oluş raporları ve değişim oranları kuruma sunulur

Aileleri'de
Unutmadık

Çalışanların aile ve yakınlarına kurum özelinde %50 indirim kuponu tanımlanır ve iyi oluşa bütüncül bir katkı sağlanır.

Kurumsal Çözümler
Online ve Yüz Yüze Uzman Desteği

Çalışanlarınız online ve yüz yüze uzman desteği almak istediklerinde;

  • Paydaşımız olan Yetişkin ve Çocuk Ergen alanlarında uzmanlaşmış psikoloji kliniklerinden %20 indirimle hizmet alabilirler.

Döngüyü
tersine çevirin ...

%30

Azalan işten ayrılma

%30

Düşen işgücü devamsızlığı

%25

Kurumsal
İyi Oluşta
Artış

%33

Artan Çalışan
Aidiyeti

%40

İyileşen Çalışan
İlkeleri

%30

Artan Verimlilik

%40

İyileşen Çalışan
İlkeleri

%30

Artan Verimlilik

%40

Müşteri Memnuniyetinde
Artış

Ölçülebilir İyi Oluş Metrikleri!

Kurumları sadece bir yazılımla baş başa bırakmıyoruz. Kullanımlar sonrası oluşan verileri, anonim bir şekilde yorumlayarak kurumlara her 3 ayda bir “İyi Oluş Raporları” sunuyoruz.

Haydi iyi oluşu planlayalım