Duygusal Zeka Nedir ve Nasıl Geliştirilir?

Duygusal Zeka Nedir ve Nasıl Geliştirilir?

Duygusal Zeka Nedir ve Nasıl Geliştirilir?

Tarih by Psikolog Gülşah Durantaş
Tarih 30/10/2023
Tarih 100

Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka (EQ veya Emotional Intelligence), kişinin kendi ve diğerlerinin duygusal durumlarını tanıma, anlama, yönetme ve etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğini ifade eder. Duygusal zeka; insanların duygularını ve bu duyguları düzenleme becerilerini içeren önemli bir psikolojik kavramdır. Duygusal zeka, bir kişinin duygusal zeka yeteneği geliştikçe ve ilerledikçe daha iyi ilişkiler kurmasına, stresi yönetmesine, kararlarını daha iyi vermesine ve genel olarak daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. 

Duygusal Zekanın Temel Bileşenleri

Duygu Farkındalığı: Kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını tanıyabilme ve anlayabilme yeteneğini ifade eder. Bu durum, duyguları anlamak ve adlandırmakla ilgilidir. 

Duygu Yönetimi: Duygusal tepkileri kontrol edebilme, düzenleyebilme ve yönlendirebilme yeteneğini içerir. Böylelikle kişi; olumsuz duygusal tepkileri azaltma veya duygusal dengeyi sağlama becerisi kazanmış olur. 

Empati: Diğerlerinin duygusal deneyimlerini anlayabilme ve bu duygusal deneyimlere saygı gösterebilme yeteneğidir.

Sosyal Beceriler: İşbirliği yapma, iletişim kurma, empati gösterme ve ilişkileri yönetme becerilerini ifade eder. 

Kendi Kendine Motivasyon: Kendini motive edebilme yeteneği ve uzun vadeli hedeflere odaklanabilme becerisini kapsar.  duygusal zeka, kişilerin kişisel yaşamda daha tatmin edici ilişkilere sahip olmalarına yardımcı olabilir.

Duygusal zeka, IQ (zeka katsayısı) ile birlikte kişisel başarı ve mutluluğu etkileyen önemli bir faktördür. Duygusal zeka, kişilerin kişisel yaşamda daha tatmin edici ilişkilere sahip olmalarına yardımcı olabilir. Böylelikle kişiler; sosyal temaslarında daha sağlıklı ilişkiler kurabilirler. Ayrıca bu beceriler, iş dünyasında liderlik, işbirliği, takım çalışması ve iletişim gibi alanlarda özellikle değerlidir. 

İş Yerinde Duygusal Zekanın Yeri ve Önemi
İş yerinde duygusal zeka; çalışanların kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlayabilmelerini, empati kurabilmelerini, duygularını yönetebilmelerini ve iş ilişkilerini geliştirebilmelerini sağlayan önemli bir psikolojik beceridir. İş yerinde duygusal zeka; kişilerin iş başarısında ve profesyonel gelişiminde kritik bir rol oynar. İş performansını olumlu düzeyde etkiler ve stres yönetiminde pozitif bir etkisi vardır. 

Bilişsel zeka çalışanınızın işe girebilmesi için önemliyken; işinde ilerleme gösterebilmesi duygusal zekanın katkısıyla olur. Bar-On duygusal zekayı; “Bireyin çevresel talep ve baskılarla baş edebilmesinde bireye yardımcı olacak bilişsel olmayan yetenekler, yeterlilikler ve beceriler dizini” şeklinde tanımlar. 

Duygusal zekası yüksek bir çalışan; 

 • Dinleme ve sözlü iletişimde beceri, 

 • İş arkadaşlarıyla uyum sağlayabilme ve sağlıklı ilişki dinamikleri kurabilme, 

 • Kişisel yönetim, güven, amaçlar çerçevesinde iş motivasyonu, kariyerini ilerletme ve başardığı işlere karşı övünç duyma, 

 • Grup içi ve kişilerarası etkililik, organize olabilme ve ekip çalışmasına yatkınlık, anlaşmazlıklar ile baş edebilme, 

 • Kurum içinde etkili olabilme, organizasyonlara dahil olma isteği, yöneticilik potansiyeli,

gibi olumlu özelliklere sahiptir. 

Duygusal zekanın bir diğer önemli noktası da sorunları çözerken ya da önemli bir karar verirken devrede olabilmesidir. Muhakeme yeteneğimiz ile bir işbirliği yapar. Böylelikle daha nitelikli şekilde ve kısa bir sürede; hem karar vermemize, hem de eylemi gerçekleştirmemize yardımcı olur. Aldıkları hizmetten memnun müşteriler kazanmak ve huzurlu bir iş ortamı için duygusal zekası yüksek bir ekip olmak önemlidir.

Duygusal zekayı daha yaratıcı kullanabilmenin yolları: 

 • Önce kendi yaşamınızdaki duygusal tepkilerinizi anlamaya çalışın. Hangi durumlara nasıl tepkiler verdiğinizi gözlemleyin. Duygusal tepkilerinizi tanımak, bu duyguları daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir.

 • Empati kurmaya çalışın. İş arkadaşlarınızın ve yöneticilerinizin duygusal ihtiyaçlarını ve bakış açılarını anlamaya özen gösterin. Empati, daha iyi iş ilişkileri kurmanızda size destek olur.

 • Açık ve etkili iletişim kurabilmek, duygusal zeka geliştirmenin önemli bir parçasıdır.

 • Kendinizi ifade etme beceriniz üzerinde çalışın ve diğerlerini dinleme konusunda ne kadar aktif olduğunuzu gözlemleyin.

 • Duygusal zeka, stresi etkili bir şekilde yönetmeyi önemser. Yoga, mindfulness pratikleri, derin nefes alma ve fiziksel aktivite gibi stres azaltma tekniklerini uygulayarak EQ'nuzu geliştirebilirsiniz.

 • Kendinize ve başkalarına karşı sabırlı olmaya çalışın. İnsanlar hatalar yapabilir ve duygusal olarak zorlayıcı durumlarla karşılaşabilir. Kendinize ve başkalarına karşı sabır göstermek, hem sosyal ilişkilerinizi hem de kendiniz ile olan iletişiminizi iyileştirir.

 • Duygusal zeka, problemleri çözme yeteneği ile de ilgilidir. Zihnimizi; bu tarz problemçözme, muhakame yapma ve karar verme gibi konularda güçlendirirsek duygusal zekamız da güçlenir.

 • Kendinizi motive etme yeteneğini geliştirin. Uzun vadeli hedefler belirlemek, kendinize yönlendirme sağlayabilir ve performansınızı artırabilir.

 • İş arkadaşlarınızdan geribildirim isteyin ve onların düşüncelerine değer verin. Aynı zamanda dürüst ve yapıcı geribildirim vermeye özen gösterin.

Duygusal zeka, zaman içinde geliştirilebilen bir yetenektir. Sürekli olarak bu becerileri uygulayarak ve geliştirmeye çalışarak iş yerinde güçlü bir duygusal zeka sergileyebilirsiniz. Bu, hem kişisel gelişiminize hem de iş yerindeki başarınıza katkı sağlayabilir.