Kurumlar İçin

Kurumlar İçin

  • En temel kimliğin “İnsan” kimliği olduğunu bilerek,” İnsanın İyi Oluşundan” “Kurum İyi Oluşuna” doğru bir köprü kurmayı ve kurumlara anlamlı bir değer önerisi sunmayı amaçlıyoruz.

  • Mesleki ünvanı ne olursa olsun, iş hayatındaki tüm bireyler, günlük hayatın içerisinde birtakım sorunlarla baş etmek durumundadır.  Bu sorunların, günün büyük bir bölümünün geçtiği iş hayatına yansıması kaçınılmazdır.

  • selfweller App; ekiplerinizin zihinsel ve duygusal sağlığını geliştirip, iyi oluşlarına katkıda bulunmanın, kolay, ulaşılabilir, ekonomik ve bilimsel yoludur.

Neler Sunuyoruz?

  • selfweller App'in mahremiyet ve ön yargı sorunlarını çözen yaklaşımı sayesinde kurum içi çalışanlar, diledikleri yerde, diledikleri zaman nitelikli desteğe rahatça ulaşabilir, kendi kendine yardım deneyimi yaşayabilirler.

  • Çalışanlarının güçlü ve zayıf yönlerini fark eden kurumlar, yetenekleri daha verimli kullanabilir ve kurum iyi oluşlarına katkıda bulunabilirler.

  • Kullanımlar sonrası oluşan "Kurum İyi Oluş Profili" ile kurumlar, destek almak istedikleri konularda uzmanlarımız ile birlikte eğitim planlamaları yapabilirler.