Bilim

Self Terapi Self Help uygulamaları

Dünyada birçok uzman tarafından tavsiye edilen, birçok kişi tarafından kullanılan, pozitif etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış, insanların kendi kendilerine uygulayabileceği psikoloji temelli uygulamalardır. Dünya üzerinde birçok Self Terapi kitabı, mobil uygulaması, web platformu ve materyali bulunmaktadır.

Self Terapi Ne İşe Yarar?

Bireyler, bilimsel ve etik sınırlar dahilinde ruh sağlığı profesyonelleri tarafından hazırlanmış bu uygulama ve etkinlikler aracılığı ile zorlandıkları konular hakkında gerçekçi bir iç görü geliştirip, baş etme becerilerini güçlendirip, çözüm için daha hazır bulunmuş hale gelip, iyi oluşlarını kendi kendilerine arttırabilirler.

Bu farkındalık ve psiko eğitim haricinde, tıbbi veya rehberli bir desteğe ihtiyaç olduğu takdirde; alanında uzman psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist, beslenme uzmanı, hekim veya ilgili sağlık kuruluşlarından destek alınması gerekmektedir.

Psikoterapi

Kişinin duygusal, bilişsel ve davranışsal problemlerini, bir veya birden fazla yöntem kullanılarak, bir uzman eşliğinde çözme ve genel iyilik halini artırma amaçlı bir psikolojik destek sürecidir. Bu süreç; bu alanda eğitim almış yetkin uzmanlar tarafından yürütülmelidir.

Psikoloji Bilimi

İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarını, birçok disiplinle açıklamaya çalışan; deney, ölçme, gözlem gibi bilimsel metodları kullanarak çıkarımlar yapan, kanıta dayalı verilerle insanı tanımaya çalışan bir bilim dalıdır.